Block och avdelningar

Förskolan är indelad i tre avdelningar. De yngsta barnen tillhör Kattuglan, mellanbarnen tillhör Tornfalken och de äldsta barnen tillhör Havsörnen. Varje avdelning är sen indelade i mindre grupper såkallade projektgrupper.

  • Kattugglan 1-2 år

  • Tornfalken 2-4 år

  • Havsörnen 4-6 år
Uppdaterad: