Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Catarina och nås på telefonnummer 018-727 52 72

Uppdaterad: