Välkommen till Sävja förskola

Vår förskola består av tre åldersnära barngrupper. Förskolan är belägen 7 km söder om Uppsala i området Sävja och tillhör område 4. 

Hos oss välkomnas ditt barn till en hoppfull förskola med lustfyllt och meningsfullt lärande. Tillsammans med barnen vill vi forma ett demokratiskt hållbart samhälle.

projekt