Tornfalken

På Tornfalken finns 29 barn, uppdelade i tre lärgrupper. Vi arbetar med olika spår utifrån vårt övergripande projekt Hur kan vi se barnens fascination, lärande och berättande om naturens liv och död. Barnen fokuserar mycket på det som lever i skogen, bl.a. maskar och snäckor. Barnen på Tornfalken får också möjlighet att utforska olika miljöer och material, både utomhus och inomhus.

 mask

6 december 2016