Block och avdelningar

Förskolan är indelad i två block De yngsta barnen tillhör Munin och de äldre barnen tillhör Hugin. Varje block är sen indelat i mindre grupper såkallade projektgrupper.

  • Kattugglan 1-2 år

  • Tornfalken 2-4 år

  • Havsörnen 4-6 år
6 december 2016