Förskolans styrdokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling vt 2017-vt 2018.docx (DOCX, 68 KB)

I och med den nya skollagen 1 juli 2011 är nu förskolan en egen skolform. Det innebär att förskolan är första steget i vårt utbildningssystem och i det livslånga lärandet. Här kan du läsa om den nya skollagen. Kapitel 8 handlar om förskolan.

Vårt arbete styrs av läroplanen för förskolan, Lpfö98 som reviderades 2010.
Till den hör också en rättning.