Kvalitetscertifiering

Sävja förskola är certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem 2011.

Motiveringen för 2011 lyder:

Granskningen visar att flertalet av förskolans starka sidor finns inom huvudprocesserna, såsom trygghet och trivsel, delaktighet i lärprocessen och arbetssätt och lärarroll. Här ser vi ett engagerat arbete mot uppsatta mål. Inom stödprocesserna finns förskolans starka sidor inom organisation, styrning och ledarskap, kommunikation, kompetensutveckling och image. Områdena är viktiga att tillvarata och fortsätta utveckla.

Qualis - kvalitetssäkringssystem

Den ger ledning och medarbetare ett tydligt svar på
var förskolan står och vilken väg den bör välja i den
fortsatta kvalitetsutvecklingen. 
Qualis-certifieringen ger en gemensam bild för ledning och medarbetare av
verksamhetens styrkor och förbättringsområden.
Den vänder sig inte bara till alla yrkesgrupper i förskolan utan även till barn och föräldrar.

Läs mer om Qualis

Uppdaterad: