Information till föräldrar

Som förälder är du alltid välkommen att delta i verksamheten när du själv kan och önskar.
• Introduktionssamtal
• Utvecklingssamtal (1-2ggr/år)
• Föräldramöte (1-2ggr/år)
• Traditioner (lucia, sommarfest)
• Förskoleråd

27 juli 2016