Föräldraenkät

Den här sammanställningen redovisar svaren från föräldrarna.

Här kan ni läsa

Föräldraenkät Sävja Förskola 2019 (PDF, 280 KB)

 

 

Uppdaterad: