Föräldraenkät

Den här sammanställningen redovisar svaren från föräldrarna.

Här kan ni läsa

Föräldraenkät Sävja Förskola 2021 (PDF, 238 KB)

 

Uppdaterad: