Föräldraenkät

Den här sammanställningen redovisar svaren från föräldrarna.

Här kan ni läsa

Föräldraenkät Sävja förskola 2018 (PDF, 263 KB)

 

Uppdaterad: