Föräldraenkät

Den här sammanställningen redovisar svaren från föräldrarna.

Här kan ni läsa

Föräldraenkät 2015 (PDF, 526 KB) 

Föräldraenkäten 2013  (PDF, 285 KB)

27 juli 2016