Studiedagar 2021

Förskolan kan stänga under fyra dagar/läsår för att ge pedagogerna möjlighet till planering och fortbildning. Tillfälliga lösningar ska vid behov tillgodoses för barn som behöver omsorg dessa dagar, vilket betyder att plats erbjuds på en förskola utanför Sävja/Danmarks område. 

Nästkommande studiedagar är 10-11/6 och den 20/8, om omsorgsbehov finns denna dag anmäl det till: 

Rektor Susanne Welin 

Mailadress: Susanne.welin@uppsala.se eller telefon 018-727 73 77 

29 mars 2021