Studiedag 10 juni 2020

Onsdagen den 10 juni har personalen på förskolan studiedag och förskolan är då stängd. Detta gäller alla kommunala förskolor i område Sävja-Danmark. Om ni är i behov av omsorg denna dag, kontakta biträdande förskolechef. 

5 mars 2020