Måndagen den 26 augusti har personalen på förskolan studiedag och  förskolan är då stängd. Detta gäller alla kommunala förskolor i område Sävja-Danmark

Om ni är i behov av omsorg denna dag, kontakta biträdande förskolechef.

12 juni 2019